Förbättringarna stimulerar Vasaregionen

14 June 2013

Umeå har satsat på att förbättra Umeå hamn och nyligen blev man klar med de tillbyggnader som man hoppas ska ge hamnen ett uppsving. Fokus har legat på infrastrukturen och nu har man bland annat elektrifierat järnvägsrälsen till hamnen för att underlätta flyttandet av gods. Man har också sammanfört räls och väg.

Vasa, som är den naturliga hamnen att transportera varor och människor till från Umeå tack vare dess läge, har hamnat efter i utvecklingen. Man har sagt att man är intresserad att från Vasa hamns håll utföra liknande uppgraderingar men än så länge har planerna inte satts i verket. Man har dock förbättrat Vasklotbron och hamnens logistikcenter. Här kan du läsa mer om transport och logistik.

Mathias Lindström som är direktör på Kvarkenrådet tycker inte att det är rätt att säga att Umeå har ett försprång, han anser att både Umeå och Vasa kommit rätt långt. Att skillnaden ligger i att Umeå har en bättre infrastruktur som underlättat att sätta igång med förbättringarna, till skillnad från Vasa där man än så länge mest är inne på planeringsstadiet.

De satsningar som gjorts den senaste tiden i Umeå hamn är först och främst finansierade av staten. Även EU har ett finger med i spelet och har också hjälpt till att finansiera förbättringarna. Kvarken-Link-projektet har ansökt om att få hjälp med finansieringen från EU och i somras fick man godkänt på sin ansökan. Det betyder att projektet får åtta miljoner euro att spendera på att förbättra hamnens förutsättningar.

Det är logistiken som är viktig att satsa på. Lindström anser att en bra logistik kan ses som en en grund i samhället. Att ge företag goda förutsättningar för att bedriva affärsverksamhet är viktigt när det kommer till att behålla deras affärsverksamhet i området. För de olika industrierna är det av största vikt att man smidigt kan skicka ut sina varor. Är det krångligt kan det hända att de söker sig till andra områden som har en bättre infrastruktur.

I Vasa vill man bygga ett logistikcenter med en omfartsväg mellan det och hamnen, på så sätt tror man att man kan leda trafiken ut från centrum. Man vill också förbättra Myrgrundsbron.

Många som har med det här projektet att göra eller som driver näringsverksamhet i området följer noga utvecklingen och hoppas att satsningarna ska slå ut på det sätt man vill, att regionen ska blomstra.