Expert på biodrivmedel anställd av SEKAB

14 June 2013

Det verkar som om SEKAB kommer öka sina satsningar på biodrivmedel inom den närmaste framtiden. Det här syns särskilt tydligt i den nya rekryteringen av Lena Nordgren.

Lena Nordgren är en expert på biodrivmedel som har arbetat med ämnet på stora forskningsinstitut i Sverige och Europa i över tio år. Hon har en masterexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i miljöteknik och hållbar infrastruktur. Hon har varit projektledare för den största utvärderingen av etanol som drivmedel och var VD för BioAlcohol Fuel Foundation, BAFF, mellan 2008 och 2010.

En mycket imponerande meritlista som antagligen kommer vara väldigt stor nytta för SEKABs drivmedelsutveckling.

SEKAB har också gått ut med vad det är för projekt som hon har blivit anställd för att arbeta på. Det är ett förnybart biodrivmedel baserat på etanol som är ämnat för tunga transportfordon som bussar och lastbilar. Det går under namnet ED95, och är utvecklat för dieselmotorer för att helt kunna ersätta det fossila bränslet.

Faktum är att många anställer just nu och företaget Idrottsbudet i Uppsala AB söker flera nya poster.

SEKAB har satt ihop en video som redogör för vad ED95 är:

Läs mer om SEKAB och ED95 här: Med ED95 blir tunga transporter klimatsmarta

– Lena Nordgrens expertkunskaper om hållbar utveckling kommer att vara mycket värdefulla för vårt arbete med förnybara drivmedel. Om fler åkerier och bussbolag väljer ED95 är det en vinst för miljön, klimatet och människors hälsa, säger Sofie Indevall, affärsområdeschef för ED95 vid SEKAB.