Den nya röjningstekniken

14 June 2013

För ett par år sedan genomförde Siljan Schakt AB en siktrökning i Orsa. Denna gjordes med rökningsaggregat som satt på hjulgrävare från Hitachi och denna röjning, som var ett test, har blivit en succé. På grund av denna framgång har man nu utrustat två maskiner från Hitachi, allt för att skapa säkrare vägar genom styrkan hos dessa maskiner.


Bild och video lånad av Delvator.

Det är Mattias Knutsson, en tidigare anställd hos Siljans Schakt, som har kommit på denna nya röjningsteknik som idag används. Tekniken och maskinen som används vid denna typ av röjning är så effektiv som den kan bli idag med ett väl utvecklat hydrauliskt system. Denna teknik som används kan handskas med buskar, träd och annat som kan ligga vid vägen, upp till ungefär 10 meter från själva vägkanten. Man kan även ta vara på den energin som frigörs från denna samling av råvaror och man återvinner på så vis mycket mer bioenergi än man har kunnat göra tidigare. Rackstad Bil & Delar tar hand om och säljer äldre och trasiga modeller från Hitachi och Delvator är generalagent för Hitachi i Sverige.

Ytterligare effektivt blir det på vintersäsongen. Då kan man nämligen kompletterat denna grävare med en spetsplog vilket gör att man kan utföra siktröjning och plogning av snö på en och samma gång. Därför kommer det endast att krävas en enda maskin för att utföra de jobben som förr krävdes flera maskiner ute på vägarna.